ΤΗΛΕΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ COVID-19: ΟΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑIIC

Η AIIC έχει εκδόσει μια σειρά θέσεων και συστάσεων που πρόσφατα επικαιροποιήθηκαν λόγω της κρίσης του COVID-19

Η ταυτόχρονη τηλεδιερμηνεία (Remote Simultaneous Interpretation - RSI) και η εξ αποστάσεως διερμηνεία (Distance Interpreting – DI) μας απασχολούσαν έντονα ακόμα και πριν ξεσπάσει η κρίση του κορωνοϊού. Η τεχνολογική πρόοδος και η παγκοσμιοποίηση καθιστούν, πλέον, εφικτούς τρόπους εργασίας που ήταν αδιανόητοι πριν από μερικά χρόνια. Η AIIC έχει λάβει τη στρατηγική απόφαση να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και να συμμετέχει στη διαμόρφωση του νέου τοπίου έτσι ώστε οι διερμηνείς να έχουν φωνή και να μην αναγκαστούν να αποδεχθούν στο μέλλον λύσεις που δεν συμμορφώνονται με τις ορθές πρακτικές του επαγγέλματος. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, έχει εκδώσει (προς το παρόν μόνο στα Αγγλικά):

Με την έλευση του COVID-19, η ζήτηση τηλεδιερμηνείας αυξήθηκε κατακόρυφα και μάλιστα με τρόπο, πολλές φορές, επιτακτικό και επείγοντα. Πολλοί συνάδελφοι βρέθηκαν μεταξύ σφύρας και άκμονος, υπό την απειλή ακυρώσεων συμβολαίων τους αν δεν δέχονταν να εργαστούν εξ αποστάσεως. Σ’ αυτή την συγκυρία, η AIIC πρόσφατα εξέδωσε: