8/09/2018: ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Στις 8 Σεπτεμβρίου 2018 έλαβε χώρα η ετήσια Γενική Συνέλευση της Περιφέρειας με μια πολύ γεμάτη ημερήσια διάταξη που εκτός από εσωτερικά οργανωτικά θέματα, περιλάμβανε ενημέρωση για τις διεθνείς εξελίξεις σχετικά με το υπό διαμόρφωση πρότυπο ISO για τη διερμηνεία, τις μελλοντικές δράσεις της Περιφέρειας (Συνέδριο για την Κοινοτική Διερμηνεία και τους Μετανάστες στη Θεσσαλονίκη και Σεμινάριο για την εξ αποστάσεως διερμηνεία στην Κύπρο). Ένα τμήμα της Γενικής Συνέλευσης αφιερώθηκε σε συνάντηση με την Πρόεδρο και την Γραμματέα του Συλλόγου Διερμηνέων Συνεδρίων Ελλάδας (ΣΥΔΙΣΕ) κα Μαρία Πετροχείλου και κα Μαριλεία Τίλλη.