14/01/2018: ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟY ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Το νέο Προεδρείο της Περιφέρειας  ανέλαβε τα καθήκοντά του μετά από εκλογές που έλαβαν χώρα στις 30 Σεπτεμβρίου 2017 και αφού τα αποτελέσματα επιβεβαιώθηκαν στη Γενική Συνέλευση της AIIC (Valencia) τον Ιανουάριο του 2018.
Μέλος της Περιφέρειας στο Advisory Board της AIIC εξελέγη η Νικολέττα Παγώνη, Περιφερειακή Γραμματέας η Αγγελική Παπαχτζοπούλου και Ταμίας η Έφη Μητροπούλου. Το Προεδρείο συμπληρώνεται από την Ειρήνα Χριστοδούλου-Πίπη που εκπροσωπεί τις Κύπριες συναδέλφους και τη Φωτεινή Αποστόλου από τη Θεσσαλονίκη.