4/5/2009: ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 300 ΛΕΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ EXPRESS

Τι είναι η Διεθνής Ένωση Διερμηνέων Συνεδρίων ΑΙΙC;

Η ΑΙΙC είναι η μόνη διεθνής οργάνωση επαγγελματιών διερμηνέων συνεδρίων. Ιδρύθηκε το 1953 στη Γενεύη και έχει 2750 μέλη σε όλο τον κόσμο. Από αυτά, 37 εργάζονται στην Ελλάδα και την Κύπρο. Η AIIC πιστοποιεί την επαγγελματική επάρκεια των μελών της και αποτελεί σφραγίδα ποιότητας για κάθε διερμηνέα. Αυτό εξασφαλίζεται μέσω της απαιτητικής διαδικασίας εισδοχής και της συνεχούς επαγρύπνησης για τη συμμόρφωση με τον αυστηρό κώδικα δεοντολογίας της. Η AIIC αποτελεί την μόνη διασφάλιση διεθνώς για την ποιότητα των υπηρεσιών διερμηνείας που χρειάζονται οι διεθνείς οργανισμοί, οι κυβερνήσεις και ο ιδιωτικός τομέας.

Ποιος είναι ο ρόλος σας στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πολυγλωσσία; Τι προσόντα απαιτούνται;

Πολλοί διερμηνείς, μέλη της AIIC σήμερα, εκπαιδεύθηκαν και εργάζονται στα όργανα της ΕΕ, δίνοντας καθημερινά τη δυνατότητα στους εκπροσώπους 27 χωρών-μελών να επικοινωνούν στη γλώσσα τους. Ταυτόχρονα, η AIIC είναι ο θεσμικά αναγνωρισμένος συνομιλητής της ΕΕ σε θέματα διερμηνείας. Οι διερμηνείς είναι κατ' αρχήν ιδιαίτερα ικανοί χειριστές της μητρικής τους γλώσσας και γνωρίζουν εις βάθος μία τουλάχιστον ξένη. Διαθέτουν πανεπιστημιακή μόρφωση, ειδική εκπαίδευση στη διερμηνεία, γενικές γνώσεις, διεθνή ενημέρωση - αυτά είναι όμως μόνο τα προαπαιτούμενα. Στις αγχωτικές συνεδριάσεις των Βρυξελλών για να περάσει αξιόπιστα το μήνυμα σε "πραγματικό χρόνο" οι διερμηνείς πρέπει να διαθέτουν αναλυτική και συνθετική ικανότητα, ικανότητα αυτοσυγκέντρωσης, ψυχραιμία και βέβαια το ταλέντο να ακούν, να επεξεργάζονται συλλογισμούς με ταχύτητα και να μιλούν ταυτόχρονα.

Ποιες είναι οι δραστηριότητες της ΑΙΙC Ελλάδας & Κύπρου;

Εργαζόμαστε διαρκώς για την προαγωγή της ποιότητας της διερμηνείας. Ενημερώνουμε δημόσιους φορείς, επιχειρήσεις και οργανωτές συνεδρίων για τα σημαντικά πλεονεκτήματα της συνεργασίας με επαγγελματίες διερμηνείς. Συνεργαζόμαστε με πανεπιστήμια και σχολές που καταρτίζουν διερμηνείς. Επαγρυπνούμε για την τήρηση του κώδικα δεοντολογίας στην περιοχή μας. Τέλος, με κοινωνική ευθύνη προσφέρουμε αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες μας σε ΜΚΟ που έχουν ανάγκη.

(Τη συνέντευξη παραχώρησε ο κος Χάρης Γκίνος, εκπρόσωπος της Περιφερειακής Ένωσης Ελλάδας και Κύπρου στο Συμβούλιο της AIIC)