Γιατί να προτιμήσετε διερμηνείς της AIIC;

Η συνεργασία με διερμηνείς της AIIC εξασφαλίζει:

  • Πραγματικούς επαγγελματίες με πιστοποιημένη γνώση και πείρα, διαπιστευμένους από τον πιο έγκυρο διεθνή φορέα που αποτελεί "σφραγίδα ποιότητας" σε όλο τον κόσμο
  • Άψογη επαγγελματική συμπεριφορά στις σχέσεις με πελάτες/συνέδρους.
  • Συμμόρφωση με τις επαγγελματικές και τεχνικές προδιαγραφές που εξασφαλίζουν ότι την ημέρα της εκδήλωσής σας όλα θα λειτουργήσουν άψογα.
  • Εχεμύθεια, η οποία κατοχυρώνεται με τον αυστηρό κώδικα δεοντολογίας που δεσμεύει όλα τα μέλη της AIIC.

Η πλειονότητα των Διεθνών Οργανισμών μεταξύ των οποίων ο ΟΗΕ, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συμβούλιο της Ευρώπης, αναγνωρίζουν την AIIC ως τον μοναδικό επίσημο συνομιλητή τους σε θέματα διερμηνείας.