Σκοπός της AIIC

Γιατί ιδρύθηκε και ποιά είναι η αποστολή της AIIC;


Από την εποχή που η διερμηνεία άρχισε να γίνεται ένα απαραίτητο εργαλείο διαπολιτισμικής προσέγγισης, ιδιαίτερα με την έλευση της ταυτόχρονης διερμηνείας κατά τη διάρκεια των δικών της Νυρεμβέργης, έγινε σαφές πως η ποιότητα της διερμηνείας εξαρτάται από τρεις, κυρίως, παράγοντες:

  • τις προσωπικές δεξιότητες και την κατάρτιση του διερμηνέα
  • τις συνθήκες εργασίας
  • την ποιότητα του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται

Η ΑIIC ιδρύθηκε για να βοηθήσει διερμηνείς και χρήστες της διερμηνείας και στα τρία αυτά επίπεδα.

Αποστολή της AIIC είναι:

  • να προάγει και να εγγυάται την επαγγελματική επάρκεια των Διερμηνέων Συνεδρίων και την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν.
  • να βοηθάει στη θέσπιση (σε συνεργασία με τους χρήστες της διερμηνείας) προτύπων, προδιαγραφών και κατευθυντήριων γραμμών (guidelines) τόσο για τις συνθήκες εργασίας όσο και για τον τεχνικό εξοπλισμό που χρησιμοποιείται στη διερμηνεία συνεδρίων.

Η ΑIIC έχει ως στόχο να αντιπροσωπεύει το σύνολο των επαγγελματιών του κλάδου της διερμηνείας και με τους κανόνες που έχει θεσπίσει  πετυχαίνει κάτι ανεκτίμητο: όταν οι κανόνες αυτοί τηρούνται, οι άνθρωποι καταφέρνουν να συνεννοούνται χωρίς εμπόδια μιλώντας ο καθένας στη γλώσσα του. Αυτό συμβαίνει καθημερινά σε εκατοντάδες συνέδρια σε όλο τον κόσμο, τόσο σε Διεθνείς Οργανισμούς όσο και στον Ιδιωτικό και το Δημόσιο τομέα.