Η AIIC στην Ελλάδα και την Κύπρο

Τι ρόλο παίζει η Περιφερειακή Ένωση της AIIC στην Ελλάδα και την Κύπρο, σε τι αποσκοπεί η δράση της και πώς χρηματοδοτείται;

H AIIC ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Η AIIC  είναι ένα Σωματείο με παγκόσμια παρουσία. Η Διεθνής Γραμματεία της εδρεύει στη Γενεύη αλλά η AIIC είναι δομημένη σε Περιφερειακές Ενώσεις ή Περιφέρειες (Regions) έτσι ώστε να εξασφαλίζει μεγαλύτερη ευελιξία και η δράση της να προσαρμόζεται στις διαφορετικές συνθήκες που επικρατούν στα διάφορα σημεία του πλανήτη.

Οι Περιφερειακές Ενώσεις άλλες φορές καλύπτουν μία τεράστια γεωγραφική περιοχή (όπως, για παράδειγμα αυτή της Ασίας-Ειρηνικού) ενώ, άλλες φορές, μία μικρή χώρα (λόγω της μεγάλης ανάπτυξης του επαγγέλματος εκεί) αποτελεί από μόνη της μία Περιφερειακή Ένωση (για παράδειγμα, το Λουξεμβούργο)

Η Ελλάδα και η Κύπρος αποτελούν μία ενιαία Περιφερειακή Ένωση.

Η AIIC Ελλάδας δημιουργήθηκε το 1988. Η Κύπρος ενσωματώθηκε το 2006. Αυτή τη στιγμή, η Περιφερειακή Ένωση Ελλάδας και Κύπρου αριθμεί πάνω από 35 μέλη στην Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη) και την Κύπρο (Λευκωσία).

H AIIC-Ελλάδας και Κύπρου  έχει ως σκοπό να προάγει το επάγγελμα στη γεωγραφική ζώνη που καλύπτει, με απόλυτο σεβασμό στις αρχές και τους κανόνες της AIIC.  Διαθέτει εκλεγμένο Προεδρείο που απαρτίζεται από Πρόεδρο, Γραμματέα και Ταμία και δυο ακόμη μέλη. Η θητεία του Προεδρείου είναι τριετής. Επίσης λειτουργεί επιτροπή δεοντολογίας για την παρακολούθηση της εφαρμογής των κανόνων δεοντολογίας της AIIC από τα μέλη.

Όπως όλες οι Περιφερειακές Ενώσεις, χρηματοδοτείται κατά ένα μέρος από τη μητρική Ένωση (μέσω επιστροφής ενός τμήματος της ετήσιας συνδρομής των μελών) και παράλληλα έχει δικαίωμα να επιβάλλει πρόσθετη συνδρομή ή να δέχεται δωρεές από τα μέλη της ως άλλες πηγές εσόδων. Δεν χρηματοδοτείται από κανένα δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα.

Η Περιφερειακή Ένωση Ελλάδας και Κύπρου αναπτύσσει τοπικές δράσεις: διεξάγει ενημερωτικές ημερίδες, επαφές και διαβουλεύσεις με χρήστες  υπηρεσιών διερμηνείας, παρέχει παιδαγωγική βοήθεια για την εκπαίδευση νέων διερμηνέων, παράγει υλικό προώθησης, προάγει το επάγγελμα και τις ορθές πρακτικές και προσφέρεται ως σύμβουλος της Πολιτείας για θέματα διερμηνείας. Παράλληλα, φροντίζει για τη συνεχή επιμόρφωση των μελών της και παρακολουθεί την τήρηση των κανόνων της από τα μέλη της.