Η διερμηνεία συνεδρίων στην Ελλάδα και την Κύπρο

Κάθε χρόνο η Ελλάδα και η Κύπρος προσελκύουν μεγάλο αριθμό διεθνών συνεδρίων και συναντήσεων. Για τη διεξαγωγή τους οι εναλλακτικές λύσεις είναι είτε τα συνεδριακά κέντρα, που είναι εξοπλισμένα με μόνιμους θαλάμους διερμηνείας, είτε ξενοδοχεία ή άλλοι συνεδριακοί χώροι όπου μπορούν να εγκατασταθούν φορητοί θάλαμοι διερμηνείας.

Τα μέλη μας προσφέρουν, εξάλλου, τακτικά τις υπηρεσίες τους σε Υπουργεία και άλλους Κρατικούς Φορείς κατά τη διάρκεια συναντήσεων με ξένους επισκέπτες στην Ελλάδα/Κύπρο ή σε ταξίδια Ελληνόφωνων αξιωματούχων στο εξωτερικό.

Ένα άλλο μεγάλο κομμάτι της δουλειάς μας αφορά τον ιδιωτικό τομέα και έχει σχέση με επαγγελματικά ταξίδια, επιχειρηματικές διαπραγματεύσεις, ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές, συμμετοχή σε εκθέσεις κλπ.

Οι περισσότεροι διερμηνείς-μέλη της AIIC είναι και διαπιστευμένοι στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (μετά από αυστηρές εξετάσεις) και παρέχουν τακτικά τις υπηρεσίες τους τόσο σε συναντήσεις που οργανώνονται στην Ελλάδα ή την Κύπρο (συνέδρια ή επισκέψεις ελέγχου) όσο και στις έδρες των Κοινοτικών Οργάνων (Βρυξέλλες, Στρασβούργο, Λουξεμβούργο). Με αυτόν τον τρόπο βοηθούν εδώ και δεκαετίες στην αποτελεσματική προβολή των ελληνικών/κυπριακών θέσεων στη διεθνή σκηνή και αποτελούν, κατά κάποιο τρόπο, την «ελληνική φωνή στο εξωτερικό».

Η Ελλάδα είχε, εξάλλου, την προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 1983, 1988, 1994, 2003 και το 2014 και πολλές συνεδριάσεις διεξήχθησαν με διερμηνεία. Η Κύπρος ανέλαβε για πρώτη φορά την προεδρία του Συμβουλίου κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2012.

Στη Θεσσαλονίκη έχει την έδρα του το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop), οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό να στηρίζει και να προάγει την διαμόρφωση ευρωπαϊκής πολιτικής στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. (www.cedefop.europa.eu). Το Cedefop συνεργάζεται τακτικά με μέλη της AIIC.

Οι υπηρεσίες διερμηνέων της AIIC χρησιμοποιούνται ευρέως και σε άλλες μεγάλες διοργανώσεις όπως ήταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2004 και οι Special Olympics 2010.

Σχεδόν όλα τα μέλη της AIIC στην Ελλάδα και την Κύπρο εργάζονται ως ελεύθεροι επαγγελματίες (freelance). Πολλά από αυτά είναι οργανωμένα σε γραφεία/εταιρείες διερμηνείας ή γλωσσικών υπηρεσιών ενώ άλλα συνεργάζονται με αυτά τα γραφεία κατά περίπτωση. Δεδομένου ότι το επάγγελμα του διερμηνέα συνεδρίων δεν είναι κατοχυρωμένο, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο, εργάζονται και άλλοι διερμηνείς που δεν δεσμεύονται απαραίτητα να τηρούν τους ίδιους επαγγελματικούς κανόνες και που η AIIC δεν εγγυάται τα προσόντα τους.