Εύρεση διερμηνέων στην Ελλάδα και την Κύπρο

Πολυτιμη η απευθείας σχέση με διερμηνείς και εταιρείες διερμηνέων

Αν διοργανώνετε μια εκδήλωση περιορισμένων γλωσσικών απαιτήσεων (πχ ένας Αγγλόφωνος ομιλητής που θα απευθυνθεί σε κοινό που απαρτίζεται αποκλειστικά από Έλληνες), μπορείτε να έρθετε απευθείας σε επαφή με διερμηνείς της AIIC  (που δραστηριοποιούνται, κατά προτίμηση, στην πόλη που βρίσκεστε) και να τους αναθέσετε το έργο της διερμηνείας χωρίς άλλους μεσάζοντες. Πλήρη κατάλογο των διερμηνέων της AIIC Στην Ελλάδα και την Κύπρο θα βρείτε εδώ.

Αν η εκδήλωσή σας είναι πιο απαιτητική (πολύγλωσση, συνέδριο με παράλληλες συνεδρίες, γεύματα εργασίας κλπ.) τότε το καλύτερο είναι να απευθυνθείτε σε έναν Σύμβουλο Διερμηνέα της AIIC. Πρόκειται για διερμηνείς συνεδρίων μέλη της AIIC που επιπλέον έχουν εξειδικευθεί στην παροχή συμβουλών και στη διοργάνωση όλου του κομματιού ενός συνεδρίου που αφορά τη διερμηνεία. Θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τις πραγματικές σας ανάγκες και θα υλοποιήσουν σε συνεργασία με εσάς όσα χρειάζονται για να προσληφθούν οι πιο κατάλληλοι διερμηνείς με την καλύτερη σχέση κόστους-ποιότητας. Κατάλογό των Συμβούλων Διερμηνέων της AIIC  στην Ελλάδα και την Κύπρο θα βρείτε εδώ.

Σε κάθε περίπτωση, σας συμβουλεύουμε να αποφύγετε να αναθέσετε τη διερμηνεία σε άλλους μεσάζοντες (όπως εταιρείες παροχής τεχνικού εξοπλισμού) δεδομένου ότι αφενός συνήθως δεν έχουν επαρκή τεχνογνωσία και αφετέρου λειτουργούν με μεγάλα περιθώρια κέρδους εις βάρος της ποιότητας της επικοινωνίας. Η απευθείας επαφή με επαγγελματίες διερμηνείς όπως τα μέλη της AIIC θα σας απαλλάξει από το άγχος και ταυτόχρονα θα σας εξασφαλίσει άριστες λύσεις στις επικοινωνιακές σας ανάγκες με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Πριν επικοινωνήσετε με τους διερμηνείς, σας συμβουλεύουμε να ακολουθήσετε τους συνδέσμους που θα βρείτε στα αριστερό μέρος της σελίδας προκειμένου να ενημερωθείτε για το τί χρειάζεται να ξέρετε και τι πληροφορίες πρέπει να τους δώσετε.