Βρείτε έναν Σύμβουλο Διερμηνέα AIIC

Τι κάνουν οι Σύμβουλοι Διερμηνείς AIIC

 • Είναι Διερμηνείς Συνεδρίων της AIIC που επιπλέον έχουν διαπιστευθεί και ως Σύμβουλοι
 • Σας βοηθούν να προσδιορίσετε τις ανάγκες σας σε θέματα διερμηνείας συνεδρίων
 • Προσλαμβάνουν για λογαριασμό σας ομάδες διερμηνέων
 • Σας βοηθούν να διοργανώσετε τη διεθνή σας εκδήλωση
 • Παρέχουν εξοπλισμό διερμηνείας και οπτικοακουστικά μέσα
 • Συντονίζουν τους διερμηνείς και αναλαμβάνουν την επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν
 • Τηρούν και επιβλέπουν την τήρηση των επαγγελματικών κανόνων της AIIC

Βρείτε διερμηνείς μέλη της AIIC

Τι κάνουν οι Διερμηνείς Συνεδρίων της AIIC

 • Είναι μέλη της AIIC και εργάζονται ως επαγγελματίες διερμηνείς συνεδρίων σε ταυτόχρονη ή διαδοχική διερμηνεία
 • Εξειδικεύονται σε έναν ή περισσότερους γλωσσικούς συνδυασμούς
 • Γνωρίζουν τη σημασία των λέξεων αλλά και την κουλτούρα και τους πολιτιστικούς κώδικες πίσω από τις λέξεις
 • Ενημερώνονται για το θέμα του συνεδρίου σας και μαθαίνουν το ειδικευμένο λεξιλόγιο
 • Εγγυούνται απόλυτη εμπιστευτικότητα και αμεροληψία
 • Τηρούν τους επαγγελαμτικούς κανόνες της AIIC