Σύμβουλοι Διερμηνείς εγκεκριμένοι από την AIIC

Η πρόσληψη διερμηνέων είναι συχνά ιδιαίτερα δύσκολο έργο για όποιον δεν είναι εξοικειωμένος με πολύγλωσσες και πολυπολιτισμικές εκδηλώσεις.

Χρείαζεστε διερμηνείς; Πως μπορούν οι διερμηνείς να προσφέρουν προστιθέμενη αξία στην εκδήλωσή σας; Τι είδους διερμηνείς χρειάζεστε και πόσους; Τι κοστίζουν; Πως μπορείτε να είστε σίγουρος/η για την ποιότητα της εργασίας που θα προσφέρουν και για τον επαγγελματισμό τους; Αρκεί ένα πτυχίο διερμηνείας για να γίνει κάποιος καλός διερμηνέας;

Οι σύμβουλοι διερμηνείς της AIIC θα απαντήσουν στα παραπάνω ερωτήματα αλλά και θα αναλάβουν:

  • να προσδιορίσουν τις ακριβείς σας ανάγκες σε ό,τι αφορά τη γλωσσική κάλυψη της εκδήλωσής σας
  • να προσλάβουν και να διαχειριστούν την ομάδα διερμηνέων που θα εργαστεί
  • να σας βοηθήσουν στο σχεδιασμό της πολύγλωσσης εκδήλωσής σας
  • να σας βοηθήσουν στην ενοικίαση του κατάλληλου εξοπλισμού διερμηνείας
  • να συντονίσουν για λογαριασμό σας όλα τα πρακτικά ζητήματα που σχετίζονται με τη διερμηνεία
Χρειάζεστε ένα εξειδικευμένο πάροχο γλωσσικών υπηρεσιών που θα αναλάβει τις υπηρεσίες διερμηνείας στην εκδήλωση που διοργανώνετε; Οι Σύμβουλοι Διερμηνείς της AIIC είναι μέλη της AIIC που έχουν διαπιστευθεί επιπλέον στην παροχή γλωσσικών υπηρεσιών για διεθνή συνέδρια. Διαθέτουν την κατάλληλη πείρα και υποδομή ώστε να εξυπηρετούν πελάτες γρήγορα και αξιόπιστα ακόμα και για συνέδρια ειδικών απαιτήσεων.

Αναζήτηση Συμβούλων Διερμηνέων ανά χώρα και περιοχή στην οποία έχουν την έδρα τους (οι περισσότεροι Σύμβουλοι Διερμηνείς δραστηριοποιούνται και εκτός της χώρας στην οποία έχουν την έδρα τους προσφέροντας τις υπηρεσίες τους σε μεγάλες γεωγραφικές περιοχές).
Γνωρίζετε προσωπικά κάποιον Σύμβουλο Διερμηνέα; Αναζήτηση με το όνομα.